ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေပြင်ဆင်ချက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေပြင်ဆင်ချက်

နေ့ရက်  ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here