ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 

 

 

နေ့ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Link Here