ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့

၁။      ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၄)ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၇၃)ဦး၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂၅)ဦး စုစုပေါင်း (၉၈)ဦးအနက် (၈၇)ဦးတက်ရောက်ပါသည်။

          (က)    ကြယ်ပွင့်ပြထားသည့် မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းနှင့် ဖြေကြားခြင်းကဏ္ဍတွင် အောက်ပါ  အတိုင်း မေးမြန်းဖြေကြား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်-

                        (၁)     ပညာရေးကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏
        
”ဝန်ထမ်းများ၏ တိုင်ကြားစာများအား မိမိသဘောဖြင့် ပြီးစလွယ် ဆောင်ရွက်၍
                      အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများအား လိမ်လည်တင်ပြနေမှုအပေါ် မည်ကဲ့သို့           ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း” စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းကို
                             လူမှုရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝင်းမှ ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။      

                                                         
(ခ)     အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊           ဦးကျော်ရွှေ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊
          ကတိများနှင့်တာဝန်ခံ ချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ  ”၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်
          အထိ (၅)နှစ်တာ       လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ”အား လွှတ်တော်သို့
          တင်ပြခဲ့ရာ     အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အကြံပြုဆွေးနွေးလိုသည့် လွှတ်တော်
          ကိုယ်စားလှယ်များအနေနှင့်  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၅)ရက်၊ (အင်္ဂါနေ့)
          (၁၅:၀၀)နာရီအချိန် နောက်ဆုံးထား၍ ဆွေးနွေးချက် အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ
          တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံ အမည်စာရင်း တင်သွင်း
          နိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာပါသည်။

()     လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ     အတွင်းရေးမှူး၊      ဦးစိုးဝင်းထွန်း၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ
          လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
          ၏” ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ (၅)နှစ်တာ   လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်
          ခံစာ”အား လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့ရာ အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအကြံပြုဆွေးနွေး
          လိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနှင့်  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
          (၁၅)ရက်၊ (အင်္ဂါနေ့)၊ (၁၅:၀၀)နာရီအချိန် နောက်ဆုံးထား၍ ဆွေးနွေးချက်
          အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ  တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး           ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံ
          အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာပါသည်။

()    အထူးကိစ္စရပ်များ၊ စုံစမ်းစိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ
            ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးမြင့်ထွေး၊ ရေးဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ အထူးကိစ္စရပ်များ၊
            စုံစမ်းစိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ” ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀
            ပြည့်နှစ်အထိ အနှစ်ချုပ်        လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ”အား   သို့တင်ပြခဲ့ရာ အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအကြံပြု ဆွေးနွေးလိုသည့် လွှတ်တော်
         ကိုယ်စားလှယ်များအနေနှင့်  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက်၊ (အင်္ဂါနေ့)၊
           (၁၅:၀၀)နာရီအချိန် နောက်ဆုံးထား၍ ဆွေးနွေးချက် အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ
 တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း  လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာပါသည်။

()     အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊
           ဒေါ်အောင်ကြည်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ  အရအသုံးငွေစာရင်း၊
           ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ၏       ” ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀
           ပြည့်နှစ်အထိ (၅)နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ”အား လွှတ်တော်သို့
           တင်ပြခဲ့ရာ အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအကြံပြု ဆွေးနွေးလိုသည့် လွှတ်တော်
           ကိုယ်စားလှယ်များအနေနှင့်  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက်၊ (အင်္ဂါနေ့)၊
            (၁၅:၀၀)နာရီအချိန် နောက်ဆုံးထား၍ ဆွေးနွေးချက် အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာပါသည်။

(စ)     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးဦးမှ
           “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင်
            ပါဝင်သော ဌာန/အဖွဲ့အစည်း(၄)ခု၏ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း
           သုံးစွဲခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ရာ အစီရင်ခံစာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍
           အကြံပြုဆွေးနွေးလိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊
      ဒီဇင်ဘာလ(၁၅)ရက်၊ (အင်္ဂါနေ့) (၁၅:၀၀)နာရီအချိန် နောက်ဆုံးထား၍ ဆွေးနွေးချက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံ အမည်စာရင်တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာပါသည်။

(ဆ)    ဆက်လက်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်  (၂၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ကို ရပ်နားကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး  ဒုတိယနေ့ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၅)ရက် (အင်္ဂါနေ့) နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၂။       ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမ နေ့ကို (၁၁:၁၅)နာရီအချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။