ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို( ၅-၃-၂၀၁၈ )ရက်နေ့ မှ (  ၁၉-၃-၂၀၁၈ ) နေ့အထိ စုစုပေါင်း (၁၁)ရက် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၇၆ ) ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၁၈)ခု၊ စုစုပေါင်းမေးခွန်း(၉၄)ခုနှင့် တင်သွင်းသည့်အဆို (၁)ခု မေးမြန်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

Check Also

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် …