တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်စာရင်း

ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကော်မတီဝင်စာရင်းအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်

ဖုန်းနံပါတ်

၁။ ဦးကျော်ဌေးလွင် ဟုမ္မလင်း(၂) ဥက္ကဋ္ဌ ၀၉-၄၀၀၄၄၂၅၃၉
၂။ ဦးစိမ်းမောင် နန်းယွန်း(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၂၆၀၁၅၁၅၆၀
၃။ ဦးညီညီဟန် ဗန်းမောက်(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၂၆၅၃၃၇၃၂၁
၄။ ဦးသန်းဝင်း အင်းတော်(၂)

 

အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၂၅၉၂၄၃၂၄၈
၅။ ဦးဝင်းမြင့် ချောင်းဦး(၁)

 

အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၇၉၀၆၉၈၃၅၇
၆။ ဒေါ်သန့်ဝေကျော် ကလေး(၁) အဖွဲ့ဝင်  

၀၉-၂၅၈၀၄၂၃၄၃

၇။ ဦးကာစီရန်း လေရှီး(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၄၄၂၀၈၁၇၇၀
၈။ ဦးကျော်လင်း ကျွန်းလှ(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၇၉၆၇၂၀၄၉၅
၉။ ဗိုလ်ကြီးသိန်းထိုက် ကြည်း- ၅၄၃၈၅ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၇၇၆၆၁၆၀၃၂
၁၀။ ဦးကယ် လဟယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး ၀၉-၄၀၀၄၄၂၅၃၉

ကော်မတီစာရင်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

အမည်စာရင်းပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြသွားပါမည်။