ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်အား ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် (၅.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြန်လည်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။

       Download Link အားအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

နေ့ရက်၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်
ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များDownload Here
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များDownload Here