ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ခွန်းတောင်းကြီးကျေးရွာ ကျေးရွာမီးလင်းရေကိစ္စတင်ပြတိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှုလက်မှု၊စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၄.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ခွန်တောင်းကြီးကျေးရွာ မီးလင်းရေးကိစ္စ တင်ပြတိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်စီခန့်၊ ဌာနဆိုင်ရာများ ခွန်တောင်းကြီးကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီများနှင့် တွေ့ဆုံကွင်းဆင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။