လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်စာရင်း

ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကော်မတီဝင်စာရင်းအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်

ဖုန်းနံပါတ်

၁။ ဦးသန်းလှိုင် ပင်လည်ဘူး(၁) ဥက္ကဋ္ဌ ၀၉-၂၅၆၀၄၉၄၄၃
၂။  

ဦးမြင့်နိုင်ဦး

 

တမူး(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၄၀၀၅၀၇၅၃၃
၃။ ဦးမြင့်ထွေး ရေဦး(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၂၅၆၃၀၅၆၇၉
၄။ ဒေါ်သင်းသင်းကြူ ခင်ဦး(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၂၅၉၉၁၄၁၇၅

၀၉-၉၇၆၀၁၀၅၆၈

၅။ ဦးကျော်ဆန်း ချောင်းဦး(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၉၇၄၅၉၇၆၉၆
၆။ ဦးသောင်းမြင့် မြင်းမူ(၁) အဖွဲ့ဝင်  ၀၉-၄၄၄၀၃၆၅၆၉
၇။ ဗိုလ်ကြီးသက်ဇော်လင်း            ကြည်း- ၄၆၃၁၂ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၄၄၈၁၇၉၀၆၅
၈။ ဦးစိုးဝင်းထွန်း ဝက်လက်(၂) အတွင်းရေးမှူး ၀၉-၇၉၄၂၄၉၇၉၂

ကော်မတီစာရင်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ၉ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

အမည်စာရင်းပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြသွားပါမည်။