ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှု

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းသည် ဘုတလင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ မောင်းထောင်ကျေးရွာရှိ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ဒေသ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများအား ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်မှန်းလျက် မောင်းထောင်ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။2

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၉) ရက်