ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 

 

 

နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Link Here