ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

နေ့ရက်
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here