အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်စာရင်း

ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကော်မတီဝင်စာရင်းအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်

ဖုန်းနံပါတ်

၁။ ဒေါ်အောင်ကြည် မုံရွာ(၂) ဥက္ကဋ္ဌ ၀၉-၇၉၁၁၆၆၆၀၁
၂။ ဦးသိန်းလှိုင်ဝင်း

 

ခန္တီး(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၄၅၂၀၈၄၄၂၂
၃။

 

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ကနီ(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၄၀၀၅၃၃၄၈၉
၄။

 

ဦးရိထင် လေရှီး(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၂၆၄၃၂၂၆၁၇
၅။ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း ကောလင်း(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၄၀၀၄၃၃၂၇၂

၀၉−၇၈၉၁၉၁၆၆၇

၆။ ဒေါ်သန့်ဝေကျော် ကလေး(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၂၅၈၀၄၂၃၄၃

၀၉-၄၄၀၃၂၃၃၀၅

၇။ ဦးဗိုလ်သိန်း မော်လိုက်(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၉၆၅၄၃၇၁၂၅
၈။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်း ဝန်းသို(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၄၀၀၄၃၃၂၇၂
၉။ ဒေါ်အေးမြတ်မွန် မြောင်(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၉၇၈၀၄၀၉၅၄

၀၉-၇၉၂၃၉၄၂၀၃

၁၀။ ဗိုလ်မှူးနိုင်ဇင်သက်           ကြည်း-၃၇၂၀၇ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၇၇၀၁၁၁၃၅၅
၁၁။ ဗိုလ်မှူးကျော်သက်နိုင် ကြည်း-၃၇၈၁၀ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၇၉၉၂၂၂၉၅၆
၁၂။ ဗိုလ်ကြီးရဲမွန်ကျော်

ကြည်း- ၄၈၁၉၅

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့၀င် ၀၉-၅၁၅၆၆၂၂
၁၃။ ဒေါ်ခင်နှင်းရီ ယင်းမာပင်(၁) အတွင်းရေးမှူး ၀၉-၉၆၀၁၅၄၇၉၉

 


ကော်မတီစာရင်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

အမည်စာရင်းပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြသွားပါမည်။