ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 နေ့ရက်
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်

 Download Here