ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 နေ့ရက်

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဇွန်လ ၁၃ရက်

 ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်

Download Here