ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၉)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 
နေ့ရက်

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်

 ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here