ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

  နေ့ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်
    ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here