ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)၏ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

Cover1

  နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here