ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာများ သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Download Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

တင်သွင်းသည့် နေ့ရက်

တင်သွင်းသည့် အစည်းအဝေး

တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ

Download Links

၁။

(၂၀-၃-၂၀၁၇)

ဆဌမပုံမှန်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၂။

 (၃-၇-၂၀၁၇)

အဌမပုံမှန်

တစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချက်အစီရင်ခံစာ

Download Here

၃။

 (၁၂-၃-၂၀၁၈)

(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

ပညာရေး မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ခြင်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာ

Download Here

၄။

 (၁၃-၃-၂၀၁၈)

(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၅။

 (၂၂-၅-၂၀၁၈)

(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

တစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၆။

 (၁၁-၂-၂၀၁၉)

(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နယ်မြေကွင်းဆင်းမှုအစီရင်ခံစာ

Download Here

၇။

 (၁၀-၅-၂၀၁၉)

(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here

၈။

 (၃၁-၇-၂၀၁၉) (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

Download Here