ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ(မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ ရွှေဘိုမြို့နယ်၌ လူထုကြားနာပွဲပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၄-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ(မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းရှိ ပညာရေးမှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းသားမိဘများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လူထုကြားနာပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

3 4 5 6 9