ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ(မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ မုံရွာမြို့နယ်၌ လူထုကြားနာပွဲပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် (၁၇-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရုံးရေးရုံး၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ(မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရေးမှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းသားမိဘများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ လူထုကြားနာပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

a b c f g