ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

Download Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်      တင်သွင်းသည့်နေ့ရက်       တင်သွင်းသည့်အစည်အဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ Download Links
၁။ (၉-၁၂-၂၀၁၆)   ရက် စတုတ္ထပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ  Download Here
၂။ (၁၇-၃-၂၀၁၇)   ရက် ဆဋ္ဌမပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here
၃။ (၂၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက် ဒသမပုံမှန် ဆင်ဖြူရှင်တံတားဖြတ်သန်းခပိုမိုကောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့်အစီရင်ခံစာ Download Here
၄။ (၈-၃-၂၀၁၈)     ရက် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ဆင်ဖြူရှင်တံတားဖြတ်သန်းခပိုမိုကောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့်အစီရင်ခံစာ Download Here
၅။ (၁၆-၃-၂၀၁၈)   ရက် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးခရီးစဉ်အစီရင်ခံစာ Download Here
၆။ (၂၈-၅-၂၀၁၈)   ရက် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီများနှင့်

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်အစီရင်ခံစာ

Download Here
၇။ (၇-၆-၂၀၁၈)    ရက် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ခင်ဦးမြို့နယ်၊ သက်ပေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တာတိုင်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းဆောင်

ပျက်စီးနေမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ

Download Here
၈။ (၅-၁၀-၂၀၁၈)  ရက် (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (၂၀၁၇-၂၀၁၈)၊ တစ်နှစ်တာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here
၉။ (၅-၃-၂၀၁၉)    ရက် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ကျွန်းလှမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သည့်အစီရင်ခံစာ Download Here
၁၀။ (၆-၃-၂၀၁၉)    ရက် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် ဇလုံတောင်တန်းကားဝန်း(ခမိုး) တောင်တက်ကားအသင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ Download Here