ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၂၅-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံးတွင် တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။

1 6 8 10