ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်နေသော တင်ဒါအောင်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ဒါစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ /မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၂၅.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်နေသော တင်ဒါအောင်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တင်ဒါစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ /မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

117904945_2859167014307146_1045316456011362379_o 118007966_2859166830973831_1782514322766594915_o 118100141_2859167080973806_8880603574588683756_o 118151401_2859166707640510_1480583925739971755_o 118170786_2859166950973819_7691747846343355319_o 118311173_2859167327640448_8718616960240743172_o 118356629_2859166914307156_2908663205182171667_o 118378685_2859166757640505_1279724978593711826_o