မုံရွာခရိုင်၊အရာတော်မြို့နယ်သို့ လွှတ်တော်ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိစစ်ရေးကော်မတီမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည် မုံရွာခရိုင်၊အရာတော်မြို့နယ်သို့ လွှတ်တော်ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအား  သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။

aa bb cc dd ee ff

About sagainhluttawdb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *