ယုံကြည်ရာအသိပညာပြန့်ပွားရေးအသင်းမှ လွှတ်တော်သို့ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၆)ရက်

****************************

ယုံကြည်ရာအသိပညာပြန့်ပွားရေးအသင်းမှ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း(Political Leadership Development Program) သင်တန်းမှ သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများသည် ယနေ့ နံနက်(၀၉:၀၀) အချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးသို့ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်ခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း ဦးစီးအရာရှိ(၂)ဦးမှ လွှတ်တော်ရုံးရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ Conference Room ၊ Banquet Room ၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများစသည်တို့ကို လှည့်လည်ပြသရှင်းလင်းခဲ့သည်။

1 4