ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ရေးကော်မတီ နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး နှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်

**************************

ဒုတိယအကြိမ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး နှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီနှင့်  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ရေးကော်မတီတို့သည် ယနေ့ နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ Banquet Room ၌ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စရပ်များ၊ ကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11