ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ တပင်ကောင်းတောင်ရွာနေ ဦးထွန်းရွေ၏ တိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၂.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ တပင်ကောင်းတောင်ရွာနေ ဦးထွန်းရွေ၏ တိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ တပင်ကောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တိုင်ကြားသူ၊ တိုင်ကြားခံရသူများနှင့် တွေ့ဆုံ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်၊၊

83346628_3678112172215727_9180320444320841728_n

100630473_592551758329332_8223818819341123584_n

100632428_301598854570713_2234962545452515328_n

101000590_2804317073027548_1070226011016134656_n

101135671_208209990145729_4716159891016777728_n

101210723_903097776845860_7225517357160988672_n

102459926_261720938507729_4403431124487897088_n

102653318_701968187303814_1500990005076557824_n

102662943_2551687828266702_7843347462092750848_n