လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ
ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −   ဒေါက်တာဆန်းဝင်း၊ အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ် မင်းကင်းမြို့နယ်

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”]

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကင်းမြို့နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု (၆၄)အုပ်စု၊ ကျေးရွာပေါင်း (၁၈၈)ရွာရှိပါသည်။ မြို့နယ်၏နယ်မြေကို ပထဝီအနေအထားအရ နယ်မြေ(၅)နယ်မြေခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ သည်။ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်(၃)ရပ်ကွက်အပါအဝင် ကျေးရွာအုပ်စု(၈)အုပ်စု၊ စုစုပေါင်း(၁၁)အုပ်စုကို မြို့ဝန်းကျင်အဖြစ်၄င်း၊ မြို့၏တောင်ဘက်ဒေသ (၁၁) အုပ်စုကို တောင်လက်ဒေသအဖြစ်၄င်း၊ တောင်တွင်းချောင်ဒေသ (၁၅)အုပ်စုကို တောင်တွင်းဒေသအဖြစ်၄င်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်း (၁၁)အုပ်စုကိုမြစ်ရိုးအထက်ပိုင်းဒေသအဖြစ်၄င်း၊ချင်းတွင်းမြစ် အောက်ပိုင်း(၁၆)အုပ်စုကို မြစ်ရိုးအောက်ပိုင်းဒေသအဖြစ်၄င်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

မင်းကင်းမြို့နယ်တွင် ကျန်းမာရေးက@၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် မြို့ဝန်းကျင်ဒေသတွင် မြို့နယ်ကုတင်(၅ဝ)ဆံ့ ဆေးရုံ(၁)ရုံ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(၁)ခု၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ(၇)ခု၊ တောင်လက်ဒေသတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ(၁)ရုံ၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာန(၂)ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ(၈)ခု ၊ တောင်တွင်း ဒေသတွင်တိုက်နယ်ဆေးရုံ(၁)ရုံ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန(၁)ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ(၈)ခု၊ မြစ်ရိုးအထက်ပိုင်းဒေသတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ (၁)ရုံ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန (၂)ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ(၁၁)ခု၊ မြစ်ရိုးအောက်ပိုင်းဒေသတွင် တိုက်နယ် ဆေးရုံ(၁)ရုံ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(၃)ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ(၁၆)ခု ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။

တောင်တွင်းဒေသ(၁၅)အုပ်စုသည် နယ်မြေကျယ်ဝန်းပြီး ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်တိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာတည်း တွင်တည်ရှိနေပြီး အခြားကျေးရွာများတွင်ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနအဖြစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တောင်တွင်းဒေသရှိ ထုံးကြီး ကျေးရွာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(ခွဲ)အား ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဆိုပါက ၄င်းဒေသရှိ ကျေးရွာ (၁၃)ရွာ၊ အိမ်ခြေ(၁၂၄၆)ရှိ လူဦးရေ(၆၄၆၃)ဦးကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတင်ပြသော ကျေးရွာ အတွက် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရရှိရေး အတွက် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ရရှိရေးအတွက်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြထားသော အစီရင်ခံစာကိုပူးတွဲတင်ပြပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ထုံးကြီးကျေးရွာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(ခွဲ)အား ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”]

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မင်းကင်းမြို့နယ်တွင် (၅ဝ) ကုတင်ဆံ့ဆေးရုံ (၁)ရုံ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံ(၄)ရုံ၊ မိခင်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန(၁)ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(၉)ခု၊ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (၅၁)ခု တို့ဖြင့်ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ မင်းကင်းမြို့နယ် တောင်တွင်းဒေသရှိ ထုံးကြီးကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲအား ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနအဖြစ် အဆင့်တိုးမြ§င့် ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်မှ (၁၅-၁-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်-ပကရ/စမက/ဖွဲ့-ထွေ/ ၂ဝ၁၆/ ၃ဝဖြင့် ၄င်းဒေသ၏လူဦးရေ၊အိမ်ခြေ၊မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများ၏ အကွာအဝေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေများကို တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တကွတောင်းခံ လာပါသောကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၈-၁-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်-ဝဝ၈၉/ အစရ-၅/ထွေ ဖြင့် မင်းကင်းမြို့နယ်တောင်တွင်းဒေသရှိထုံးကြီး ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲအားကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနအဖြစ်အဆင့်တိုးမြ§င့် ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင်ပါရန် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၏ ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် သို့ တင်ပြတောင်းခံထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းဖြေကြားအပ်ပါသည်။

[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −   ဦးညီညီထွန်း၊ အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ် ကသာမြို့နယ်

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”] ကသာမြို့နယ်သည် ကသာ၊ အင်းတော်၊ ထီးချိုင့်၊ ဗန်းမောက်၊ ပင်လည်ဘူး၊ ကောလင်း၊ ဝန်းသို အစရှိသည့် မြို့နယ်ပေါင်း(၇)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ခရိုင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသည် ကုတင်(၁ဝဝ)ဆံ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကသာမြို့အပါအဝင် ကျန်(၆) မြို့နယ်မှ လူနာများကို ဆေးကုသမှုခံယူကြရပါသည်။ ထိုသို့လွှဲပြောင်း ဆေးကုသမှုခံယူရခြင်းကြောင့် လူမမာမိဘပြည်သူများမှာ ခရီးစရိတ်များ ကြီးမားစွာကုန်ကျခြင်း၊ ကားငှားရမ်းခများကုန်ကျခြင်း၊ မိုင်လွန်စွာ ဝေးသည့်အတွက် အသက် အန္တရာယ်များစိုးရိမ်ရခြင်း၊ လမ်းခရီးများ မချောမွေ့မှုကြောင့် စိတ်မသက်သာမှုများဖြစ်ရခြင်း စသည့် အခက်အခဲ အစဉ်မပြေမှုများနေ့စဉ်လိုလိုကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။

(၃) ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသည် နေ့စဉ်အတွင်းလူနာ ပျမ်းမျှ(၈ဝ)ဦးနှင့် (၁ဝဝ)ဦးကြားတွင် လက်ခံပြီး ဆေးကုသပေးနေရသည့် အတွက် နေရာအခက်အခဲများ၊ ကုတင်အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပြီး အချို့သောလူမမာများသည် ပလက်ဖောင်းစကြင်္န်နှင့် ဝရံတာလျှောက် လမ်းများတွင် ကြုံရာအစီအစဉ်များ ဖြင့် မမြင်မတင့်တယ်နိုင်စရာ ဆေးကုသမှုများခံယူနေကြရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လူမမာ မိဘပြည်သူများမှာ ရောဂါဝေဒနာများခံစားရခြင်း၊ နေရာအခက်အခဲ ကြောင့် စိတ်မသက်သာဖြစ်နေရခြင်းများကို တွေ့ကြုံခံစားနေကြရ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအတွက် တိုးချဲ့လူနာကုသဆောင် နှစ်ထပ်ဆောင်ချမှတ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သော ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးအတွက် အခက်အခဲများနှင့် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော (၁) မေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန် (၂) အထွေထွေအထူးကုသမားတော် (၃) တိုးချဲ့ကုသဆောင်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် လျှင်မြန်စွာဖြည့်ဆည်း ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းအစီအစဉ်များ ရှိ/မရှိနှင့် ရှိပါကမည်သို့ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်/ မရှိပါက မည်သို့သောအကြောင်းကြောင်းများရှိသည်ကို ပွင့်လင်းစွာသိရှိလိုပါ ကြောင်း ကသာမြို့နယ် မိဘပြည်သူ များနှင့် ကသာခရိုင်ပြည်သူများ ကိုယ်စားလေးစားစွာဖြင့် မေးမြန်းအပ်ပါသည်။ထိရောက်စွာအမာခံ ဆေးကုသမှုများပေးနေသော ဆေးရုံကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ အရေးပေါ်အခက်အခဲများလိုအပ်နေသည်မှာ ကသာခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်-

(၁) မေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန်လစ်လပ်နေခြင်း (ယခင်မေ့ဆေးအထူး ကုဆရာဝန်မှ ၂၃-၇-၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က အလုပ်စွန့်ခွာသွားပြီး ယနေ့ထိလစ်လပ်အစားထိုးမေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန်မရောက်ရှိသေးပါ)

(၂) အထွေထွေအထူး ကုသမားတော်လစ်လပ်နေခြင်း (ယခင် အထွေထွေအထူးကု သမားတော်သည် ၄-၅-၂ဝ၁၆ ရက်နေ့က ကသာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ အလုပ်စွန့်ခွာသွားပြီး ယနေ့အထိ လစ်လပ် အစားထိုးမရောက်ရှိသေးပါ) စသည့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ လစ်လပ်နေမှုများ အစားထိုး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး များမရောက်ရှိခြင်း ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် ဆေးကုသမှု ခံယူရမည့် လူမမာ မိဘပြည်သူများသည် မိုင်ပေါင်း(၂ဝဝ)ကျော် ကွာဝေးသော မန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့လွှဲပြောင်းကာ ဆေးကုသမှု ခံယူကြရပါသည်။ ထိုသို့လွှဲပြောင်းဆေးကုသမှု ခံယူရခြင်း ကြောင့် လူမမာမိဘပြည်သူများမှာ ခရီးစရိတ်များကြီးမားစွာကုန်ကျခြင်း၊ ကားငှား ရမ်းခများကုန်ကျခြင်း၊ မိုင်လွန်စွာ ဝေးသည့်အတွက် အသက်အန္တရာယ် များစိုးရိမ်ရခြင်း၊ လမ်းခရီးများမချောမွေ့မှုကြောင့် စိတ်မသက်သာမှု များဖြစ်ရခြင်း စသည့် အခက်အခဲအစဉ်မပြေမှုများ နေ့စဉ်လိုလို ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။

(၃) ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသည် နေ့စဉ်အတွင်းလူနာ ပျမ်းမျှ(၈ဝ)ဦးနှင့် (၁ဝဝ)ဦးကြားတွင် လက်ခံပြီးဆေးကုသပေး နေရသည့်အတွက် နေရာအခက်အခဲများ၊ ကုတင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပြီး အချို့သောလူမမာများသည် ပလက်ဖောင်းစကြင်္န်နှင့် ဝရံတာလျှောက်လမ်းများတွင် ကြုံရာအစီအစဉ်များဖြင့် မမြင်မတင့်တယ် နိုင်စရာဆေးကုသမှုများခံယူနေကြရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လူမမာ မိဘပြည်သူများမှာ ရောဂါဝေဒနာများခံစားရခြင်း၊ နေရာအခက်အခဲ ကြောင့် စိတ်မသက်သာဖြစ်နေရခြင်းများကို တွေ့ကြုံခံစားနေကြ ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအတွက် တိုးချဲ့ လူနာကုသဆောင် နှစ်ထပ်ဆောင်ချမှတ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ် ပါသည်။
အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သော ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးအတွက် အခက်အခဲများနှင့် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော
(၁) မေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန်
(၂) အထွေထွေအထူးကုသမားတော်
(၃) တိုးချဲ့ကုသဆောင်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် လျှင်မြန်စွာဖြည့်ဆည်း ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းအစီအစဉ်များ ရှိ/မရှိနှင့် ရှိပါကမည်သို့ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်/ မရှိပါက မည်သို့သောအကြောင်းကြောင်းများရှိသည်ကို ပွင့်လင်းစွာ သိရှိလို ပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် မေ့ဆေးအထူးကု ဆရာဝန်၊ အထွေထွေအထူးကုသမားတော်များလစ်လပ်နေခြင်း အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏(၁-၈-၂ဝ၁၆) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၄၉၉/ ဝထရ-၁/၂ဝ၁၆ ဖြင့် ကသာမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် အထူးကုဆရာဝန် (ဆေးပညာ၊ မေ့ဆေး)များ ဖြည့်စွက်ခန့်ထားပေးပါရန် ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတိုးချဲ့ဆောင် လိုအပ်နေခြင်းအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ရုံး၏(၁-၈၂ဝ၁၆) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၁၅ဝဝ/အဆောက်အဦး/ ၂ဝ၁၆ ဖြင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း ဖြေကြား အပ်ပါသည်။
[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −   ဦးသိန်းလှိုင်ဝင်း၊ အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ် ခန္တီးမြို့နယ်

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”]

ကျွန်တော်တို့ ခန္တီးမြို့ ခရိုင်ဆေးရုံမှာ ကုတင်(၅ဝ)ဆန့် ဆေးရုံ ဖြစ်ပြီး ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် (၂၅)ကုတင်ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်ကုတင်(၅ဝ)ဆံ့အဖြစ်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင် အစိုးရ လက်ထက်တွင် လက်ရှိကုတင်(၅ဝ)ဆေးရုံမှာ လူနာအင်အားနှင့်မဆန့် သဖြင့် နောက်ထပ်ကုတင် (၅ဝ)ဆန့် တိုးချဲ့ဆေးရုံတစ်လုံးကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး (၁၂-၁-၂ဝ၁၅)ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကုတင်(၅ဝ)တိုးချဲ့ဆေးရုံမှာ မူလကုတင်(၅ဝ)ဆေးရုံနှင့် (၃)ဖာလုံခန့်အကွာတွင်ရှိပြီး တောင်ဆင်းတောင်တက်များရှိသဖြင့် လူနာများသွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း များခွဲဝေချထားရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်းတို့ကြောင့် ယခုအချိန်ထိ ဆေးရုံ အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ ခြင်းမပြုဘဲ မူလဆေးရုံတွင် ဆက်လက်ကုသ နေကြပါတယ်။ တိုးချဲ့ဆေးရုံမှာ ကျပ်သိန်းပေါင်း (၃ဝ၇ဝ)ကျပ် အကုန် အကျခံဆောက်လုပ်ထားသော်လည်း ယနေ့ထိ အသုံးမပြုရသေးပါ။ အသုံးပြုလျှင်လည်းအဆင် မပြေဖြစ်နေပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနအနေနှင့် မည်ကဲ့သို့အသုံးချ ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျား။

ဆက်လက်တင်ပြလိုတာကတော့ ခန္တီးမြို့ဟာ မုံရွာ၊ မန္တလေး မြို့ကြီးများနှင့် အလွန်ဝေးလံပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ခန္တီးခရိုင်ဆေးရုံတွင် သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန်၊ ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်(၂)တို့ လစ်လပ် လျှက်ရှိပါတယ်။ ထိုလစ်လပ် ဆရာဝန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒေသခံ ရောဂါဝေဒနာရှင်များမှာ မုံရွာ-မန္တလေးမြို့ကြီးများသို့ သွားရောက် မကုသ နိုင်သည့်အတွက် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထူးကုဆရာဝန်များ ပြောင်းရွှေ့သွားသည့်အခါ လစ်လပ်လျက်ရှိသော နေရာများအား အမြန်အစားထိုးခန့်ထားပေးရန်နှင့် မည်ကဲ့သို့ အစားထိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”]         စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ခန္တီးခရိုင်၊ခန္တီးမြို့ပြည်သူ့ ဆေးရုံသည် ခုတင် (၁ဝဝ)ဆံ့ဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။ မူလကခုတင်(၅ဝ)ဆံ့ ဆေးရုံဖြစ်ပြီး              (၁၈-၇-၂ဝဝ၂)နေ့တွင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာန၏(၁၈-၇-၂ဝဝ၂)နေ့ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ကမဘ/ဃ-၄ဝ၄/ ၄၅ဖြင့်ခုတင် (၁ဝဝ)ဆံ့ဆေးရုံ အဖြစ်သို့တိုးမြ§င့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။        ထိုသို့တိုးမြ§င့်ပေးခဲ့ပြီးနောက် တိုးတက်လာသော လူနာအရေ အတွက်ကို အဆင်ပြေစွာထားရှိကုသပေးနိုင်ရန်အတွက် အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် မြို့မိ၊မြို့ဖတို့သည် နောက်ထပ်ခုတင်(၅ဝ)ဆံ့တိုးချဲ့ လူနာဆောင်အသစ်တစ်လုံးကို ၂ဝဝ၂ခုနှစ်ကတည်းက ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါ တိုးချဲ့ဆောင်အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် မြေနေရာကိုလည်း ခန္တီးမြို့ခုတင်(၁ဝဝ)ဆံံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့်ကပ်လျှက်ရှိသည့် (ယခင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနပိုင်)(၁.၅ဧက)အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေနေရာကို လှူဒါန်း ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းမြေနေရာရွေးချယ်ထားသော်လည်း အဆိုပါ တိုးချဲ့လူနာဆောင်ကိုအမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်သောအခါ မူလဆေးရုံနှင့် (၃)ဖာလုံကျော်ခန့်ဝေးသော ခန္တီး-နန်စီပွန်ကျေးရွာ သွားလမ်း၏ဘယ်ဘက်တွင်ရွေးချယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အကျယ်အဝန်းကိုတင်ပြရလျှင် ခန္တီးမြို့ ၊ ဇီးဖြူကုန်း ရပ်ကွက်ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း(NW- 2311115) တွင်တည်ရှိပြီးအကျယ် အဝန်း မှာ(၉.၆၅ဧက)ရှိပါသည်။မြေပိုင်ရှင်များကိုလည်း ဆေးပဒေသာပင်ရံပုံငွေမှလျော်ကြေးပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိ အခြေအနေတွင်လည်းမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိပါ။ အဆိုပါတိုးချဲ့လူနာဆောင်ကိုစီမံကိန်းတန်ဘိုး ကျပ်(၃ဝ၇ဝ) သိန်းဖြင့် မန္တလေးစွမ်းအား ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ(၂၅-၃-၂ဝ၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး(၂-၁၂-၂ဝ၁၄)နေ့တွင် ပြီးစီးခဲ့ ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲကို (၁၂-၁-၂ဝ၁၅)နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးဌာန သို့ ထိုနေ့တွင်ပင် လွွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ဆေးရုံအဆောက် အဦမှာ(၂၁ဝပေx၄၂ပေx၁၄ပေ)ရှိသောတစ်ထပ် RCအဆောက်အဦး ဖြစ်ပါသည်။

(၇-၄-၂ဝ၁၅)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ခရီးစဉ်တွင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာဦးဝင်းမြင့် လိုက်ပါလျှက် ခန္တီးမြို့သို့ရောက်ရှိစဉ် အဆိုပါ တိုးချဲ့လူနာဆောင်အသစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးအား မြို့မိ၊မြို့ဖတို့မှ တွေ့ဆုံပြီး ဤဆေးရုံအသစ်မှာ မြို့နေ လူထုအတွက်မည်သို့မျှအဆင်မပြေနိုင်ပါသဖြင့် မူလဆေးရုံအနီးတွင်သာ ထပ်မံဆောက်လုပ်ပေးရန် တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ သမ္မတကြီး ကလည်း သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးကလည်း အောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း အကြံပြု တငြ်ပခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်-
၁။ ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရုံး(သို့မဟုတ်)
၂။ ကျန်းမာရေးသင်တန်းကျောင်း (သို့မဟုတ်)
၃။ တိုင်းရင်းဆေးရုံအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်ပါကြောင်း ဖြေကြား
ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ ခန္တီးမြို့ခုတင်(၁ဝဝ)ဆံ့ ဆေးရုံတွင် အထူးကုဆရာဝန်(၂)ဦး၊ (သမားတော်နှင့်မေ့ဆေး) ၊လက်ထောက်ဆရာဝန်အထူးကု(၃)ဦး၊ (ခွဲစိတ်၊ကလေး၊အရိုး)နှင့် လက်ထောက်ဆရာဝန်(၁၁)ဦးတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ လက်ထောက်ဆရာဝန်(သွား) လစ်လပ်နေသည်မှာ(၁)နှစ်ကျော်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသွားဆရာဝန် အားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အတွက် ခရိုင်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ (၂၂-၄-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲ ပါစာမှတ်၊၃ဝ၆/ဝထရ/၂ဝ၁၆ဖြင့်(၁)ကြိမ် ၊ (၇-၇-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၅၂၁/အစရ-၅/၂ဝ၁၆ဖြင့် (၁)ကြိမ်၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)သို့ တင်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်(၂)မှာလည်း (၁၅-၁ဝ-၂ဝ၁၅) နေ့မှစ၍ လစ်လပ်နေခဲ့သောကြောင့် အထက် ရည်ညွှန်းစာဖြင့် တင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်မှာ (၃၁-၅-၂ဝ၁၆) နေ့မှစ၍ လည်းကောင်း၊ ဓာတ်မှန် ဆရာဝန်မှာ (၁၂-၅-၂ဝ၁၆) နေ့မှစ၍ လည်းကောင်း လစ်လပ်နေခဲ့ပါသော ကြောင့် (၇-၇-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊၅၂၁/အစရ-၅/၂ဝ၁၆ဖြင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သို့ တင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ (၁၆-၇-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၁၄၅၈/ဝထရ-၁/၂ဝ၁၆ဖြင့် ခန္တီးဆေးရုံတွင် အထူးကုဆရာဝန်(သားဖွားမီးယပ်၊ဓာတ်မှန်) သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၊ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်(၂)၊ဆေးလူမှုဆက်ဆံ ရေးမှူးများ ဖြည့်စွက်ခန့်ထားပေးပါရန် ကုသရေးဦးစီးဌာ၊နေပြည်တော် သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။
[/symple_accordion_section][/symple_accordion]