လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ချင်းကုန်ရွာတွင် ပြုလုပ်သော ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲသို့တက်ရောက်၍ ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသည် ( ၇-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ချင်းကုန်းရွာတွင် ပြုလုပ်သော ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကို ဒေသခံတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲ များကို တင်ပြစေ၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါသည်။

2 3 4 5 6