လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နာဂရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို့တက်ရောက်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် (၁၅.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ ဒေသခံတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည့် နာဂရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

2 3 4