လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မှ အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေရောင်ပြရွာ အမကကျောင်း စာသင်ဆောင် ဆောက်လုပ်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် (၈.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေရောင်ပြရွာ အမကကျောင်း စာသင်ဆောင် ဆောက်လုပ်နေမှုအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

2 3