လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်း၏ နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်း၏ နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားအား ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

  နေ့ရက်

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်

  ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်

Download Here