-ဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများအားဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   ——

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −    ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”]

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးသော တောင်သူများအားလုံးကို စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ယခင်က ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပုံစံ(၇)ထုတ်ပေးသောအခါ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သော တောင်သူအားလုံးထုတ်မပေး တော့ပါ။ ပုံစံ(၇)တင်ပြနိုင်မှသာ ချေးငွေထုတ်ပေးပါသည်။

ဝန်ကြီးချုပ်ခရီးစဉ် (၁)ခုတွင် ပုံစံ(၇)မရှိလဲ ထုတ်ပေးရန် ပြောသည့်အတွက် (၁)နှစ်ထုတ်ချေးခဲ့ပါသည်။ နောက်နှစ် ထုတ် မချေးတော့ပါ။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် ဉပဒေနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိနှင့် ပုံစံ(၇)မရှိသော လယ်ယာစိုက်ပျိုးသည့် တောင်သူများအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိုက်ပျိုး စရိတ် ချေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုး သော တောင်သူများကို ဘဏ်ချေးငွေထုတ် ချေးပေးပါသည်။ ယခင်လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇)မထုတ် ပေးမီနှစ်များက သက်ဆိုင်ရာ ရပ်/ ကျေးဒေသ အာဏာပိုင်၏ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများကို ဘဏ် ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မိုးရာသီ ဘဏ်ချေးငွေမှစတင်၍  တောင်သူများအား ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၁၁)လယ်ယာမြေ ဥပဒေ အခန်း (၂)၊ ပုဒ်မ၊ ၄၊ ၅၊ ၆ များအရ သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇) ရရှိပြီးသူသာ ဘဏ်ချေး ငွေထုတ်ချေးရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ ယခင်နှစ်များက ခေတ်စနစ်အပေါ်အခြေခံ၍ ဘဏ်ချေးငွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်ချေးပေးခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ လယ်ယာမြေဥပဒေအရလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ (၇)ရရှိမှသာ ဘဏ်ချေးငွေစနစ်အရ  ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်  ထုတ်ချေးသောကြောင့်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ပါကြောင်းဖြေကြားအပ်ပါသည်။    (၃-၆-၂၀၁၆) နေ့ထိ   ဝက်လက်မြို့နယ်တွင်၂၀၁၃- မိုးဘဏ်ချေးငွေကြွေးကျန်(၃၄.၆၀)ကျပ်သန်း၊ ၂၀၁၃ ဆောင်း ဘဏ်ချေးငွေကြွေးကျန် (၁၆.၅၅)ကျပ်သန်း၊ ၂၀၁၄-မိုးဘဏ်ချေးငွေကြွေးကျန်(၈၈.၃၀)ကျပ်သန်း၊ ၂၀၁၅-မိုးကြိုဘဏ် ချေးငွေကြွေးကျန် (၁၂၉.၇၆) ကျပ်သန်း၊ ၂၀၁၅-မိုးဘဏ်ချေးငွေကြွေးကျန်(၄၀၀၁.၂၀)ကျပ်သန်း၊ စုစုပေါင်း ဘဏ်ချေးငွေ ကြွေးကျန်(၄၂၇၀.၄၁)ကျပ်သန်းကျန်ရှိနေပါသည်။၎င်းဘဏ်ချေးငွေ ကြွေးကျန်များကိုလည်း အမြန်ဆုံး ပြေကျန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဘဏ်ချေးငွေ ညွှန်ကြားစာပါ ၂၀၁၂-ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၁၁) လယ်ယာမြေဥပဒေ အခန်း (၂) ပုဒ်မ၊ ၄၊ ၅၊ ၆ များအရ သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇) ရရှိပြီးသူဖြစ်မှသာ ဘဏ်ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးရန် ညွှန်ကြားထားသည့်အတွက်လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ (၇) မရှိသော လယ်ယာစိုက်ပျိုးသည့် တောင်သူများအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေး နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဖြေကြား အပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   ——

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −    ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”] ဝက်လက်မြို့နယ်တွင် ရေးဆိုးမြောင်းများကို ပိတ်၍ အနီးဝင်း ကျင်ရှိလယ်ဧကများ ရေလွယ်ကူစွာရရှိ အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသော ရေလွှဲဆည်(၈)ခုရှိသည် ဟုသိရပါသည်။ အောက်တပ်ကုန်းဆည်လည်း အပါ အဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအောက်တပ် ကုန်းဆည်တွင် ဆည်မြောင်းဌာနမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ခန့်အပ်ထားသည် ဟုသိရပါသည်။ သို့ပါ၍ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ မူးကြီး ကျေးရွာရှိ ရေဆိုးပိတ်ရေလွှဲဆည်မှာ လယ်ဧက(၅၀၀) ကျော်ကိုအကျိုးပြုသော်လည်း ဆည်စောင့်မရှိသည့် အတွက် တောင်သူများနှစ်စဉ်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိပါသဖြင့် အမြဲ ဝန်ထမ်းခန့်ထားရန် အခက်အခဲရှိပါက ရာသီချိန်(၆)လ နေ့စားဝန်ထမ်းတစ်ဦးခန့်ထားပေးနိုင် ပါရန်နှင့် မည်သို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်ကို သိရှိ လိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”]

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်

(၁) ဌာနမှတည်ဆောက်ပြီးဌာနမှ ထိန်းသိမ်းထားသောဆည်/ကန်

(၂) ဌာနနှင့်ကျေးရွာတောင်သူတို့ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ပြီး ဌာနမှထိန်းသိမ်းထားသောဆည်/ကန်

(၃) ဌာနနှင့်ကျေးရွာတောင်သူတို့ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ပြီးကျေးရွာတောင်သူမှထိန်းသိမ်းထားသော ဆည်/ကန်

(၄) ကျေးရွာတောင်သူမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ဆောက်ပြီး ကျေးရွာတောင်သူများကပင် ထိန်းသိမ်းသော ဆည်/ကန်ဟူ၍(၄)မျိုးရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ၀က်လက်မြို့နယ်အတွင်းရှ ိရေလွှဲဆည်များကို အမျိုးအစားအားဖြင့်

(က)ရေဆိုးကိုပိတ်၍ဆည်ရေသောက်မြောင်းကိုရေကူသောရေလွှဲဆည်

(ခ)  ရေဆိုးကိုပိတ်၍အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလယ်မြေများကိုရေပေးဝေသောရေလွှဲဆည်ဟူ၍အမျိုးအစား(၂)မျိုးခွဲထားရာတွင်မေးမြန်းချက်ပါအောင် တပ်ကုန်းဆည်သည်အမှတ်စဉ်(၃) အမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ပြီး အမှတ်စဉ်(က)ဖြစ်သည့် ရေဆိုးကိုပိတ်၍ဆည်ရေသောက်မြောင်းကိုရေကူသောရေလွှဲဆည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဌာနမှဝန်ထမ်းတစ်ဦးခန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူးကြီးဆည်မှာအမှတ်စဉ် (၃)အမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သော်လည်း အမှတ်စဉ်(ခ)ဖြစ်သည့် ရေဆိုးကိုပိတ်၍ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလယ်မြေများကို ရေပေးဝေ သောရေလွှဲဆည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆည်ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းမရှိပါ။

သို့သော်မူးကြီးဆည်ကိုထိန်းသိမ်းရေးဆည်ကော်မတီနှင့် ရေအသုံး ချမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသွားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊ ရေ ပေးဝေရေးလုပ်ငန်း၊ရေလွှဲဆည်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းနှင့်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှအနီးကပ်ပူးပေါင်းကူညီ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း  ဖြေကြား အပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   ——

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −    ဦးစိုးဝင်းထွန်း၊ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”]

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ် အတွင်း မူးမြစ်ရေတိုက်စားခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသော မြစ်ကမ်းပါး များနှင့် မြစ်ကမ်းပါးများ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ယခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း  ဆောင်ရွက်သွားရန် အစီ အစဉ်ရှိ/မရှိ။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် မြေအတွင်း ဉယျာဉ်သာ(မ)၊ မူးကမ်းလေး၊ စွယ်ကွေ့၊ မူးကြိုး၊ ဉယျာဉ်သာ(တ)၊ ဆည်တော၊ သမရိုး၊ ကိုင်းရွာ၊ နဘဲလှ၊ မင်းကန်၊ သရက်ချိုနှင့် ကျောက်ကုန်းကျေးရွာများသည် မူးမြစ်ကမ်းဘေး ကျေးရွာများဖြစ်ကြပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မူးမြစ်ရေကြီး၍ မြစ်ကမ်းပါး များပြိုခြင်း၊ ကမ်းပါးပြိုခြင်းကြောင့် မူးမြစ်ရေသည် ကျေးရွာ များအတွင်း အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ဖြတ်သန်း၍စီးဆင်းခြင်း များကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေအိမ်များ၊ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်းများ၊ဓါတ်အားလိုင်းများ၊ လယ်ယာမြေသုံးတိရိစ္ဆာန် များ၊ စိုက်ပျိုးမြေများဆုံးရှုံးခြင်း တို့ကြောင့်ကျေးလက်နေပြည်သူ တို့ဒုက္ခများစွာခံစားခဲ့ရပါသည်။ အလားတူ ဖြစ်ရပ်များကို ၎င်းကျေးရွာများတွင် (၃)နှစ် တစ်ကြိမ်နီးပါးခန့် ခံစားနေရ မြဲဖြစ်ပါသည်။   သို့ပါ၍  ပြည်သူများရွေးချယ်ထားသော အစိုးရ သည် ပြည်သူတို့၏ဒုက္ခကို မိမိ၏ဒုက္ခသဖွယ်ခံယူကာ ၎င်း ကျေးရွာများဘေးရှိ မူးမြစ်ရေ တိုက်စားခြင်းကြောင့်ပျက်စီး သွားသောကမ်းပါးများနှင့် ရေစီး ကြောင်းကြောင့်ပျက်စီးနိုင် သောကမ်ပါးပြိုမှုများကို ထိန်းသိမ်း နိုင်ရန်မြေထိန်းနံရံများ၊ ရေကာတာများ ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်ကာလတွင် မည်ကဲ့သို့ဆောင် ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်း များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဝက်လက်မြို့ နယ်၊ စွယ်ကွေ့ကျေးရွာ၊ တည်တောကျေးရွာနှင့် နဘဲလှ ကျေးရွာများအား ၂၀၁၅-ခုနှစ်အတွင်း ကွင်းဆင်းတိုင်း တာစစ်ဆေးပြီးဆောင်ရွက်သင့်သည့် အစီအမံများအား တင်ပြခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေ လျာထားမှုမရှိခဲ့ပါ။ ကျန်ရှိသော ကျေးရွာများကိုလည်း ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ စစ်ဆေးစေပြီး ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အစီအမံများအား ဆက်လက်စီစဉ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားအပ်ပါသည်။ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   ——

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −    ဦးမြင့်ထွေး၊ ရေဦးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းရာ”]

ရေဦးမြို့နယ်တွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်က မွေးမြူရေးစီမံကိန်းအတွက် တောင်သူဒေါ်ကြည်တင်ပိုင်ဆိုင်သော ရေဦးမြို့နယ်ဖိန်းကား ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းအမှတ်(၂၂၄၄)တောကျောင်း၊ ဦးပိုင် အမှတ် N3(၈.၁၉)ဧကရှိသော ယာမြေကိုမွေးမြူရေးစီမံကိန်း အတွက် သိမ်းယူသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သိမ်းယူခြင်းအတွက် အခြားသူ(၄)ဦးပိုင်ဆိုင်ပြီးအစိတ်စိတ်ကွဲပြားနေသော ယာမြေ (၂)ဧကကျော်ခန့်ကို တာဝန်ရှိသူများက နုတ်မိန့်ဖြင့် ဒေါ်ကြည် တင်အား အစားထိုးပေးခဲ့သော်လည်း အခက်အခဲများကို တောင်သူဒေါ်ကြည်တင်အနေဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ နောက်ထပ်သီးခြားလျော်ကြေးငွေအနေဖြင့်လည်း ပေးလျော် ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ထိုမွေးမြူရေးစီမံကိန်းအတွက် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ထိုခေတ်ပေါက်စျေးအဖြစ် တစ်ကွက်လျင်ရှေ့တန်းကို (၆) သိန်းကျပ်၊ နောက်တန်းကို (၅)သိန်းကျပ်ဖြင့် သတ်မှတ် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း စီစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း ဆက်လက်မွေး မြူခြင်းမရှိတော့ပဲ မြေကွက်များကို ယခုပေါက်စျေးကျပ်သိန်း(၄၀)ကျပ်ခန့်ဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းနေကြောင်းတွေ့ရှိရ ပါသည်။ အစားယူထားသော ယာမြေပိုင်ရှင်များကလည်း ပြန် လည်ရယူလိုသဖြင့် ဒေါ်ကြည်တင်နှင့် မကြာခဏအချင်း များနေရကြောင်း သိရှိပါသည်။

ယာပိုင်ရှင်ဒေါ်ကြည်တင်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလပိုင်းက မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သော ဦးမျိုးချစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ချိန်က သိန်းဆည်းခံယာမြေကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို တင် ပြတောင်းခံခဲ့သော်လည်း ပြီးပြတ်အောင်ရှင်းလင်းပေးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ယခုအချိန်မှာ မွေးမြူရေးခြံများ၏ဆက်စပ်အနောက်ဘက် တွင်ရှိသော ပိုလျှံမြေကွက်များကို မွေးမြူရေးကော်မတီအဖွဲ့မှ တစ်ကွက်လျင် (၂၅)သိန်းမှ (၃၅)သိန်းကျပ်ဖြင့် ဆက်လက် ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူလူထုနစ်နာမှုမရှိစေရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ကိုသိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”]

ရေဦးမြို့နယ်တွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်က မွေးမြူရေးစီမံကိန်းအတွက် တောင်သူ ဒေါ်ကြည်တင်ပိုင်ဆိုင်သော ဧရိယာ (၈.၁၉)ဧကအား မွေးမြူရေးစီမံကိန်းအတွက် သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာ မှန်ကန် မှုမရှိပါကြောင်းနှင့် ဒေါ်ကြည်တင်မှတင်ပြသော မြေအနက် (၆.၂၃)ဧကအား မြို့နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင် စီက ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဘက်စုံခြံအဖြစ်ထူထောင်ရန် ရယူခဲ့ခြင်း အတွက် ဒေါ်ကြည်တင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် အခြားနေရာတွင် လယ်မြေ(၂)ဧကို အစားထိုးပေးခဲ့သည့်အတွက် ဒေါ်ကြည်တင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ကျန်ရှိသောမြေနေရာတွင်လည်း ဒေါ်ကြည်တင်မှတစ်ခါတစ်ရံစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး မြေလပ်အဖြစ်ထားရှိ ကြောင်းစိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရေဦးမြို့နယ်အတွင်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် တိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင် စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးဇုန်ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာတွင် အဆိုပါ မြေ (၆.၂၃)ဧကအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၁၄.၃၉)ဧကကို မွေးမြူရေး ဇွန်အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း နှင့်လက်ရှိကာလတွင်လည်း ကြက်မွေးမြူရေးဇုန်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ အကောင်အထည်ဖောင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း နှင့်မြေကွက်များရောင်းချမှုမရှိကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   ——

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −    ဦးမြင့်ထွေး၊ ရေဦးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”]

ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ ပုန်းတကားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုန်းတကားအနောက်ရွာ ကွင်းအမှတ်(၂၂၅၈)၊ (၂၂၆၁)၊ (၂၂၃၃)တို့၌ ဆည်မြောင်းလက်တန်မြောင်း (DY-2)က ရွာနှင့် ကြားတွင်တည်ရှိပါသည်။ ထိုကွင်းများတွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် သော ဆန်စပါးသီးနှံများကို သယ်ယူရာတွင် ရေကုန်ဆုံးချိန် အထိစောင့်နေရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးနေစဉ်အချိန်တွင်လည်း လူနှင့် ကျွဲ/နွားတို့သည် လက်တန်မြောင်းကို ခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းနေ ရသည်ကို စီစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံသူ/သားတို့၏အခက်အခဲကို စာနာ သောအားဖြင့် တံတားအလျား(၁၄)ပေ၊ အနံ(၁၀)ပေ၊ အ မြင့် (၈)ပေကို တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိသိုရှိလိုပါ ကြောင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] အဆိုပါတံတားအား မဖြစ်မနေတည်ဆောက်ပေးသင့်ပါသဖြင့်  တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ(၇.၅)သန်းဖြစ်၍     ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(RE)တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေရရှိပါက ရေဖြတ်ကာလဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေး   သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း  ဖြေကြားအပ်ပါသည်။ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   ——

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −    ဦးမြင့်ထွေး၊ ရေဦးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”] စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရွှေဘိုခရိုင်၊ရေဦးမြို့နယ်၊ထန်းတော ကျေးရွာနေ ဦးသက်ပြင်း ပိုင်ဆိုင်သော လယ်မြေ(၁၄.၆၇) ဧကကို (၂၀.၄.၁၉၈၂)ခုနှစ်က မြို့နယ်ဘက်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြို့နယ်အာဏာပိုင်များ က သိမ်းယူခဲ့ကြပါသည်။ လယ်ပိုင်ရှင် ဦးသက်ပြင်း၏ သားသမီးများက မိဘ အမွေလယ်ယာမြေကို ပြန်လည်ရ ယူလိုကြောင်း ယခင် အစိုးရထံသို့ (၁၁.၉.၂၀၁၃)ရက်နေ့ မှာတင်ပြ တောင်းဆိုထားသည့်အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ (၂.၁၀.၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် ရေဦး မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ရေဦးမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ဦးသက်ပြင်း၏ သားသမီးများကို (၂၂.၁၀.၂၀၁၃)ရက်နေ့ တွင် ဆင့်ခေါ်စစ်ဆေးခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။ ယနေ့ အချိန်တွင် သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ခေါင်းဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံသူ/သားတို့အပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ ဂရုဏာတရားဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်နေချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုမြေ သိမ်းဆည်းခံ နိုင်ငံသူ/ သားတို့အပေါ် မည်သို့လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကိုသိရှိလိုပါသည်။ ထိုဘက်စုံစိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးခြံတွင် သီးစားချထားသောလယ်ယာမြေများ ကိုနစ်နာခဲ့သော ဦးသက်ပြင်း၏ သားသမီးတို့ထံ အမြန်ဆုံးပေးအပ်နိုင်ပါရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သို့ဖြစ် ပါ၍ ပြည်သူလူထုနစ်နာမှုမရှိစေရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေဖြင့် မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေး မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] ရေဦးမြို့နယ်၊ ထန်းတောကျေးရွာ ဦးသက်ပြင်း၏ လယ်မြေ (၁၄.၆၇) ဧကကိုဘက်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံအတွက် (၂၀.၄.၁၉၈၂) ခုနှစ်တွင် သိမ်းဆည်းခံရမှုအပေါ် ကနီမြို့အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်နေ ဦးသက်ပြင်း၏သား ဦးဘတုတ်ပါ(၆)ဦးပါ သိမ်းယူခံရသည့် လယ်မြေများပြန်လည်ရရှိရေး တင်ပြလာမှုအပေါ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ (၂.၁၀.၂၀၁၃)ရက်စွဲ ပါစာအမှတ်၊ ၂/၃-၂၂(၂၉၂)/ဦး၆ ဖြင့် အခြေအနေမှန်လေ့လာတင ပြရန် အကြောင်း ကြားလာမှုအပေါ်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ (၆.၁.၂၀၁၄)ရက်စွဲ ပါစာအမှတ်၊ ၅/၄၃-၂(၀၀၆)/ဦး၁ ဖြင့် အခြေအနေမှန်ကို သိရှိ နိုင်ပါရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတင်ပြမှုအပေါ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့မှ (၂၈.၂.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂/၃-၂၂ (၀၉၂)/ဦး၆ဖြင့် တိုင်စာပါလယ်မြေများမှာလွန်ခဲ့သော(၃၀)နှစ်ခန့်က တစ်ဧကလျှင် (၂၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် လျော်ကြေးပေးချေ ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့ကောင်စီလက်ထက်ကာလမှစ၍ လက်ငုတ် ပြတ်ပြီးဘက်စုံမြေအဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည့်အတွက် ထပ်မံလျော်ကြေး ပေးရန်မလိုအပ်ကြောင်းကိုမူလစွန့်လွှတ်ခဲ့သည့်တောင်သူများနားလည်သဘောပေါက်စေရေးရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းကြားခဲ့သဖြင့် ရေဦးမြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ (၁၄.၃.၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် ဦးဘတုတ်ပါ(၆)ဦးအား ခေါ်ယူခဲ့ရာ (၅)ဦးမှ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့၍ ၎င်းတို့အားချပြရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအား ရေဦးမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၁၇.၃.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ၅/၄၁-၂(၄၅၀)/ဦး၁ ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ မုံရွာမြို့သို့ ပြန်လည်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အဆိုပါကိစ္စအား စီစစ်ဆောင် ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း  ဖြေကြားအပ်ပါသည်။  [/symple_accordion_section][/symple_accordion]