သတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး

နေ့ရက်                                      ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅၊ ၁၆ ရက်နေ့ 

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၅.၈.၂၀၁၉) နှင့် (၁၆.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့များတွင် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည့် သတ္တုတွင်းဥပဒေမူကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

 

2 1 4