အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ထီးချိုင့်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည်(၆-၇-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် ထီးချိုင့်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ လိုအပ်သည့်နေရာများသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

1 3 4 6 7 8 9 10 12 14