အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ လေရှီးမြို့နယ်နှင့် ဆွမ္မရာမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၆/၇-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် လေရှီးမြို့နယ်နှင့် ဆွမ္မရာမြို့နယ်သို့  ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား ဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ၊ ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

76751697_592957714614071_3297010225772494848_n (1) 78396623_1500485093438478_4886678356185055232_n 78587559_2503234213290195_8089182035677020160_n 78693107_851528695305505_7114204629621014528_n 79028343_2357710164540435_6746118313081831424_n 79108801_591855941572064_6006311063929225216_n 79200888_1383447735148763_6214440789636808704_n 79372399_1037377493262976_5406986182074564608_n 79993993_2518902435023080_7294114079436701696_n