အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်‌ရေးကော်မတီသည် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်‌ရေးကော်မတီသည် (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် လေရှီးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

IMG_1364 IMG_1384