အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဗန်းမောက်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီရုံး၌ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၈-၇-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် ဗန်းမောက်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီရုံး၌ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ လိုအပ်သည့်နေရာများသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

1 2 6 7