အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၂၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး Banquet Room ၌ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

4 5 6 8