အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၂၆-၇-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီရုံး၌ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့်‌နေရာများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

1 5 7 13