အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်  တာ၀န်ခံချက်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ Download Links
၁၂.၁၂.၂၀၁၆ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံ ချက်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၆.၂.၂၀၁၇ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင် ခံစာ Download Here
၂၉.၆.၂၀၁၇ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင် ခံစာ Download Here
၁၆.၃.၂၀၁၈ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကသာခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်(၇)မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်း စိစစ်မှုအခြေအနေ တင်ပြချက်အစီရင် ခံစာ’ Download Here
၄.၆.၂၀၁၈ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်း ကွင်းဆင်းစိစစ်မှု အခြေအနေ တင်ပြချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၆.၆.၂၀၁၈ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကန့်ဘလူခရိုင်အတွင်း ကွင်းဆင်းစိစစ်မှု အခြေအနေ တင်ပြချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၁၁.၆.၂၀၁၈ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ခန္တီးခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစိစစ်မှု အခြေအနေ တင်ပြချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၈.၁၀.၂၀၁၈ (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ မြို့နယ်များအတွင်း ကွင်းဆင်းစိစစ်မှု အခြေအနေ တင်ပြချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၈.၁၀.၂၀၁၈ (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး မုံရွာခရိုင်အတွင်းကွင်းဆင်းစိစစ်မှုအခြေအနေတင်ပြချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၁၀ ၇.၂.၂၀၁၉ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စစ်ကိုင်းခရိုင်အတွင်း       ကွင်းဆင်းစိစစ်မှုတင်ပြချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၁၁ ၂၄.၂.၂၀၁၉ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ Download Here
၁၂ ၁၄.၅.၂၀၁၉ (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး မင်းကင်းမြို့နယ်၊ မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကသာခရိုင်၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ မုံရွာခရိုင်၊ စစ်ကိုင်း ခရိုင်နှင့် ကန့်ဘလူခရိုင်အတွင်းရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ Download Here
၁၃ ၂၅.၇.၂၀၁၉ (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်းခရိုင်(၅)ခုသို့ ကွင်းဆင်းစိစစ်မှု အခြေအနေတင်ပြချက်အစီရင်ခံစာ Download Here