အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီမှ ကတိဖြစ်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မင်းကင်းမြို့နယ်၌ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၁၆-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၁၄:၀၀) အချိန်တွင် ကတိဖြစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မင်းကင်းမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

2 3 4 6 10