အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ကတိဖြစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မော်လိုက်မြို့၊ ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး၌ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၂၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၀၈:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကတိဖြစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မော်လိုက်မြို့၊ ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီရုံး၌ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

1 2 3 5