အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ကတိဖြစ်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်စီံမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၂၂-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်စီံမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ကတိဖြစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

1 2 4 6