အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ််း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည်(၇-၇-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် ကသာမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ လိုအပ်သည့်နေရာများသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

2 3 5