အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ‌ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကောလင်းမြို့နယ်နှင့် ကျွန်းလှမြို့နယ် သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ( ၁၂-၇-၂၀၂၀ ) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား ကောလင်းမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး နှင့် ကျွန်းလှမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးတို့၌ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ လိုအပ်သည့်နေရာများသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

2 3 4 5 7 8 9