အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြင်းမူမြို့နယ်နှင့် မြောင်မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည်(၂၇-၇-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် မြင်းမူမြို့နယ်နှင့် မြောင်မြို့နယ်သို့ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်သည့်‌နေရာများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

1 3 4 5