အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ဆဲရှိသည့် မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၂၄-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၄:၀၀)ချိန်တွင် Banquet Room၌ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်များသို့ နယ်မြေကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ဆဲရှိသည့် မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

1 4 5 6