အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်နှင့် ဝန်းသိုမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်
****************************
ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၈.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်သို့ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ (၁)မာန်ထက်မြင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော ပင်လည်ဘူး − မံစံကျေးရွာလမ်းပိုင်း ကတ္တရာလမ်း(၅)မိုင်သည် မိုင်တိုင်အမှတ် ၃/၀နှင့် ၅/၀အကြားမှာ လုပ်ငန်းမပြီးစီးသေးဘဲ ပျက်စီးနေရာ ၎င်းလမ်းပိုင်းကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး၊ (၂) ခရိုင်ကျေးလက်ဦးစီး ဦးတင်မောင်ဆွေမှ (၃)မိုင် ၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီး ဦးမင်းမင်းသန့် မှ (၂)မိုင် တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော ပင်လည်ဘူး-မိချောင်းအင်း ကျောက်ချောလမ်း(၅)မိုင်ကို အရည်အသွေးပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးကိစ္စ၊ (၃)ဆင်ကောင်း -ဝန်းသို -ပင်လည်ဘူး လမ်းမကြီး၏ ဝဲ၊ယာ ဘက်ရှိ သစ်တောကြိုးဝိုင်း၊ ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများအတွင်း ခွဲကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား တရာဝင်မည်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ခွင့်ပြုထားပြီး တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားခြင်းမရှိပါက မည်ကဲ့သို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ကိစ္စ၊ (၄) ဝန်းသို-မဲဇာလမ်းပေါ်တွင် မိုင်တိုင်အမှတ်-၁၄/၃မှ ၁၆/၀ အထိ (၁)မိုင်(၄)ဖာလုံကို ဆောင်ရွက်ထားသော ကောင်းသန့်ဟိန်းကုမ္ပဏီအား လမ်းပိုင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ပြုပြင်ပေးရန် ညွှန်ကြာပေးနိုင်ရေးကိစ္စ စသည့်ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

3 5 7 11 12