အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ကောလင်းမြို့နယ်နှင့် ကျွန်းလှမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်
****************************
ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၉.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်သို့ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ (၁) ကောလင်းမြို့ မြို့မရုပ်ရှင်ရုံကို စာချုပ်ပါစည်းကမ်းအတိုင်း ပြန်လည်ပြသရန်နှင့် အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး၊ (၂) တရားရုံးမှ ဖမ်းဆီးကားများ လေလွင့်ပျက်စီးမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ရေးကိစ္စ စသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ကောလင်းမြို့နယ်နှင့် ကျွန်းလှမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

2 3 4 6